Użytkownik: niezalogowany  |  Zaloguj 
Konto Ankiety-Online FREE PRO CORPO
Rejestruj Rejestruj teraz Rejestruj teraz Rejestruj teraz
Rodzaje pytań
Pytanie jednokrotnego wyboru - pionowo Tak - bez pola "Inne" Tak - z polem "Inne" Tak - z polem "Inne"
Pytanie jednokrotnego wyboru - poziomo Tak Tak Tak
Pytanie jednokrotnego wyboru - menu Tak Tak Tak
Pytanie wielokrotnego wyboru - pionowo Tak - bez pola "Inne" Tak - z polem "Inne" Tak - z polem "Inne"
Pytanie wielokrotnego wyboru - poziomo Tak Tak Tak
Macierz - jedna odpowiedź na wiersz Nie Tak Tak
Macierz - wiele odpowiedzi na wiersz Nie Tak Tak
Macierz - wiele odpowiedzi na wiersz (menu) Nie Tak Tak
Pytanie otwarte - jedna linijka Tak Tak Tak
Pytanie otwarte - wiele linijek Tak Tak Tak
Pytanie otwarte - esej Tak Tak Tak
Pytanie otwarte - suma do X Nie Tak Tak
Projektowanie ankiety
Odpowiedź wymagana Nie Tak Tak
Losowa kolejność odpowiedzi Nie Nie Tak
Podział ankiety na strony Nie Tak Tak
Edycja ankiety po opublikowaniu Nie Tak Tak
Rozsyłanie ankiety
Przekierowanie po zakończeniu ankiety www.ankiety-online.com Dowolne Dowolne
Generuj link do ankiety Tak Tak Tak
Rozsyłanie ankiety przez system Nie Tak Tak
Rozsyłanie ankiety przez system z identyfikacją respondentów Nie Tak Tak
Analiza wyników
Graficzne wyniki ankiety Tak Tak Tak
Szczegółowe wyniki w pliku *.csv Nie Tak Tak
Zerowanie wyników Tak Tak Tak
Inne
Liczba odpowiedzi w miesiącu 50 300 Brak limitu
Liczba zapamiętanych ankiet 3 20 Brak limitu
Edycja przycisków nawigacyjnych ankiety Nie Tak Tak
Wsparcie techniczne przez e-mail niedostępne 48 godzin 24 godziny
Ceny
Okresy wykupienia usługi Nie dotyczy 3 lub 12 miesięcy 3 lub 12 miesięcy
Opłata miesięczna netto Nie dotyczy 59,00 zł 119,00 zł
Abonament kwartalny netto Nie dotyczy 177,00 zł 357,00 zł
Abonament roczny netto* Nie dotyczy 649,00 zł 1309,00 zł
* - 1 miesiąc GRATIS!
Dla klientów korporacyjnych z wieloma użytkownikami - ceny do negocjacji. Napisz do nas.