Użytkownik: niezalogowany  |  Zaloguj 
Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie Ankiety-Online.com przygotowane zostało przez firmę INFOPEN Sp. z o. o. i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie online:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis Ankiety-Online.com i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis Ankiety-Online.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie subskrybowanych wiadomości lub wystawianie dokumentów sprzedaży usług.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis Ankiety-Online.com.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Ankiety-Online.com.

Okazjonalnie witryna Ankiety-Online.com wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają tylko informacje dotyczące sesji i są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy rejestracji?

Nasz serwis wykorzystuje formularz rejestracji, który w przypadku opcji FREE zakłada minimum informacji potrzebnych do zalogowania: adres email, hasło użytkownika. Osoby prywatne lub instytucje wybierające wariant PRO lub KORPO przekazują dodatkowo: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numer NIP.

Informacje pochodzące z formularzy rejestracji są wykorzystywane jedynie do realizacji założeń danych wariantów, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów oraz wystawiania odpowiednich dokumentów księgowych (np. faktury).

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na zadane pytania). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Serwis Ankiety-Online.com nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich odbiorców iużytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych.
Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji założeń serwisu, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać rejestracji w wariancie wyższym niż „Free” ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna Ankiety-Online.com zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników INFOPEN Sp. z o. o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

Witryna Ankiety-Online.com oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych wymaganych podczas rejestracji. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: admin@ankiety-online.com